Hlavní město Praha

Arcidiecézní charita Praha

Diakonie: Diakonie českobratrské církve evangelické, Středisko křesťanské pomoci v Praze
… azylový dům pro matky s dětmi Diakonie v Praze – N, J,P,O,S,D pro ty matky a děti, které zde bydlí
… SOS centrum – denní krizová služba … S, D

Armáda spásy Praha

Armáda spásy – seznam služeb (ke stažení)

Naděje … terénní program, azylové domy, noclehárny, lékařská pomoc, psychologické poradenství

Nejdřív střecha … Projekt Vojtěcha Sedláčka spolu s pražskou Nadějí … N, Z, S

Food not Bombs (Jídlo místo zbraní) …  volné sdružení nezávislých skupin rozdávající zdarma veganské a vegetariánské jídlo pro ostatní. V Praze 3x týdně na dvou místech v období říjen až červen. … J

Praha: Přehled poskytovatelů sociálních služeb zřizovaných hlavním městem Prahou

Praha: Řeckokatolická charita Praha

Praha 1: Farní charita Praha 1 – Nové Město

Praha 1: Život 90 … pro seniory a jejich blízké

Praha 2: Centrum sociálních služeb

Praha 2: Centrum sociálních služeb na portálu Městské části Praha 2

Praha 3: Farní charita Praha 3 – Žižkov

Praha 4: Farní charita Praha 4 – Chodov

Praha 4: Farní charita Praha 4 – Modřany, tel.: 604 346 385, 775 110 840, e-mail: charita.modrany@seznam.cz

Praha 5: Farní charita Praha 5 – Smíchov, tel.: 724 049 033, e-mail: pdchvatal@seznam.cz

Praha 5: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci

Praha 7: Farní charita Praha 7 – Holešovice

Praha 8: Farní charita Praha 8 – Kobylisy, tel.: 775 011 489, e-mail: dobrovolnictvi@praha.charita.cz

Praha 8: Kolpingův dům
… Azylový dům pro matky s dětmi (až jeden rok pobytu, placená služba) N, O, S, D
… Krizová pomoc pro matky s dětmi (max. 7 dní, zdarma včetně stravy) N, J, P, O, S
… Krizová pomoc poskytována nepřetržitě (kapacita krizové pomoci je pro jednu rodinu)

Praha 8: Česká společnost AIDS pomoc … poskytuje azylový dům a ubytovnu pro osoby infikované HIV, může se jednat i o jednodenní nocleh. N, J, P, O, Z, D, S, H

Pha 9 – Běchovice: Centrum sociálních služeb Běchovice

Praha 10: Farní charita Praha 10 – Strašnice

Pha 10: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci

Pha 10: Dobrovolnicé centrum Protěž …  pomáháme především seniorům ale provozujeme také sociální šatník a poskytujeme sociální poradenství.

Praha 13: Farní charita Praha – Stodůlky

Praha 14: Farní charita Praha 14

Pha 17- Řepy: Domov sv. Karla Boromejského … odborná a laskavá péče o nemocné seniory

Pha 17- Řepy, Zličín: Centrum sociálně zdravotních služeb

Příručka V Praze doma bez domova – pouliční průvodce Prahou … vydavatelem adresáře je Centrum sociálních služeb Praha

La Strada … La Strada ČR je specializovanou organizací, která se v rámci ČR výhradně věnuje tématu obchodování s lidmi a vykořisťování, na úrovni poskytování sociálních služeb, prevence, vzdělávání, advokačních a lobby aktivit. Jsme součástí mezinárodní organizace La Strada International.

Poskytované služby – vysvětlivky:

N-nocleh
J-jídlo
P-pití
O-ošacení
Z-zdravotní péče
S-sociální služba, sociální pomoc
H-hygiena
B-brigády, práce
D-duševní útěcha