8. října 2022 12:05
Václavské náměstí, Praha

Logo ČMKOS

Proč demonstrujeme

Vláda svým otálením nechala situaci dojít do stavu, kdy v naší zemi máme jednu z nejvyšších inflací v EU, domácnostem se propadá kupní síla a firmy ztrácí konkurenceschopnost. Na vládu opakovaně apelujeme již od jejího nástupu, aby začala situaci řešit, předkládáme ji konkrétní řešení a opatření jak postupovat, nabízíme pomoc. Vláda dlouhé měsíce mlčí a její představitelé namísto toho, aby lidem a firmám skutečně pomohli, situaci jednoduše ignorují.

Po vládě požadujeme, aby bezodkladně přijala konkrétní účinná řešení, byť je to „pět minut po dvanácté“, a přestala přehlížet mimořádně složitou situaci rodin, zaměstnanců, důchodců, samoživitelů, stejně jako firem a podnikatelů.

V sobotu 8. října se tedy ve 12:05 sejdeme na Václavském náměstí v Praze na demonstraci Proti chudobě, abychom vládě vyslali jednoznačný vzkaz: je třeba bezodkladně konat a pomoci lidem a firmám zvládnout současnou situaci. A to není možné bez skutečně efektivních kroků vlády. Odmítáme propad reálných příjmů, propad do chudoby, nemravné marže a zneužívání situace, škrty bez jasné strategie a nesmyslné snižování příjmů veřejných rozpočtů.

Proto po státu požadujeme: 

  • okamžité zavedení regulace cen základních životních potřeb a zpřísnění cenové kontroly,
  • regulaci cen potravin, energií, pohonných hmot, vody a nájemného,
  • bezodkladné vypracování protikrizového plánu, který bude mj. obsahovat prorůstová opatření,
  • přednostně zaměřit výdaje státního rozpočtu na boj proti ekonomické krizi, 
  • prosadit do daňových zákonů a dalších opatření principy, na jejichž základě se na nákladech krize budou spravedlivě podílet všichni občané ČR i firmy zde působící (nejen zaměstnanci a důchodci),
  • zachování reálné kupní síly mezd a platů minimálně na úrovni roku 2022,
  • zvýšit minimální mzdu na 18 200 Kč ještě v roce 2022.

Demonstraci podporují:

Aliance drážního provozu | Českomoravský Odborový svaz civilních zaměstnanců armády | Českomoravský Odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchu | Českomoravský Odborový svaz pracovníků školství | Greenpeace Česká republika | Herecká asociace | Hnutí DUHA | Hnutí Limity jsme my | Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky | Nezávislý Odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech a Moravy | Odborový svaz dopravy | Odborový svaz ECHO | Odborový svaz hasičů | Odborový svaz Jednota tlumočníků a překladatelů | Odborový svaz KOVO | Odborový svaz Media | Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR | Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu | Odborový svaz pracovníků knihoven | Odborový svaz pracovníků kulturních zařízení | Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody | Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví | Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy | Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu | Odborový svaz státních orgánů a organizací | Odborový svaz STAVBA ČR | Odborový svaz UNIOS | Odborový svaz zaměstnanců letectví | Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb | Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR | Platforma pro sociálně-ekologickou transformaci Re-set | Rada seniorů ČR | Severočeské sdružení odborových organizací důlního průmyslu | Studenti a studentky z Fridays For Future | UNIE odborový svaz profesionálních zpěváků ČR | Unie orchestrálních hudebníků ČR | Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb | Vysokoškolský odborový svaz